Disclaimer

Overname van tekst of foto’s uit het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, of gedeelten daarvan, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Overname van openbare intro's van artikelen met vermelding van de bron en een link naar het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie is wel toegestaan.

Uitspraken van auteurs en geïnterviewden in artikelen en andere redactionele stukken weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van redactie of uitgever. Ook zijn uitgever en redactie niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere uitingen.

Redactie en uitgever streven ernaar dat de redactionele inhoud en links actueel en juist zijn. Desondanks is het mogelijk dat inhoud en links onvolledig en/of onjuist zijn. Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud.

Inloggegevens en andere persoonlijke gegevens van abonnees en leden zijn niet ter inzage voor en worden door redactie en uitgever niet ter beschikking gesteld aan andere partijen.

Door gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.