Overzicht

Nieuwe werkgroep Duurzame zorg zoekt leden!

  • 13 juni 2024

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7 procent van de uitstoot van broeikasgassen, 4 procent van het afval en 13 procent van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken. De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’. Hierover zijn afspraken gemaakt in de ‘Green Deal samen werken aan duurzame zorg’. Ook binnen de reumatologie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Wat kan de reumatoloog bijdragen aan dit thema? Hoe kan de NVR aansluiten bij de doelstellingen van de Green Deal 3.0? Cathelijne Appels en Annekoos Huidekoper hebben in overleg met het bestuur het initiatief genomen om hier meer vorm aan te geven. De werkgroep Duurzame zorg wordt binnenkort opgericht en daar zoeken we leden voor. Deze werkgroep vanuit de NVR zal input ophalen bij de leden en bij landelijke initiatieven (zoals de groenezorg-alliantie). Heeft u interesse om te participeren in deze werkgroep? Stuur dan een mail naar info@nvr.nl.