Overzicht

Nieuws van de BBC

  • 13 juni 2024

Naar aanleiding van signalen van onder andere de FMS heeft de NZa nader onderzoek uitgevoerd naar het tarief van de prestatie ‘Informatieverstrekking aan derden’. Op basis hiervan is besloten een correctie door te voeren op het tarief. Het tarief van de prestatie informatieverstrekking wordt vanaf 1 april 2024 aangepast naar een maximaal tarief van 104,70 euro. Nadere informatie is te vinden op de website van de NZa.