Overzicht

Ter inspiratie: Voorbeelden Passende zorg

  • 13 juni 2024

In het Integraal Zorgakkoord (IZA, sept 2022) hebben partijen afspraken gemaakt over de transformatie naar Passende zorg. De Beroeps Belangen Commissie (BBC) heeft u in de nieuwsbrief van 1 februari gevraagd om praktijkvoorbeelden te delen, om elkaar zo te inspireren. Vanuit het Amphia ziekenhuis is een voorbeeld aangedragen dat te vinden is in het ‘Groeidocument voorbeelden Passende zorg’ op mijn.nvr.nl. U kunt uw eigen voorbeelden en ideeën voor dit groeidocument aandragen door deze te mailen naar M.Verboom@nvr.nl.